แบบทดสอบ

1. คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

ก.  สมองกลคนล้ำยุค
ข.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ค. หุ่นยนต์
ง.  การประมวลผลสมัย

2. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย อยู่ที่ใด  

ก.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.  โรงพยาบาลศิริราช
ง.  โรงพยาบาลมหิดล

3. คอมพิวเตอร์วิวัฒนาการมาจากสิ่งใด 

ก.  ลูกคิด
ข.  ลูกปะคำ
ค.  ลูกหิน
ง.  เครื่องคิดเลข

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้ในปัจจุบันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใด

ก.  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร
ข.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ค.  มินิคอมพิวเตอร์
ง.  ไมโครคอมพิวเตอร์

5. ข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลาง

ก.  มอนิเตอร์
ข.  สแกนเนอร์
ค.  ซีพียู
ง.  แรม

6. คอมพิวเตอร์ DasKtop คือคอมพิวเตอร์แบบใด

ก.  แบบพกพา
ข.  แบบตั้งโต๊ะ
ค.  แบบมือถือ
ง.  แบบมิติคอมพิวเตอร์

7. การกดปุ่มซ้ายของเมาส์ 1 ครั้งแล้วปล่อยนิ้วออกจากปุ่มเมาส์อย่างรวดเร็วเป็นการคลิกเมาส์แบบใด

ก.  คลิกเมาส์
ข.  ดับเบิลคลิกเมาส์
ค.  การคลิกขวา 
ง.  การคลิกแล้วลาก

8. ปุ่มใดใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์ทีละ 1 ตัวอักษร

ก.  Tab
ข.  End 
ค.  Home
ง.  Delete

 9.ข้อใดคือพื้นที่แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานบนวินโดวส์ และเป็นที่เก็บไอคอนเล็ก ๆ 
    สำหรับใช้งานบ่อย ๆ ทางด้านมุมล่างซ้ายมือ

ก.  เดสก์ทอป (Dasktop)
ข.  มายคอมพิวเตอร์ (My Computer)
ค.  ทาสก์บาร์ (Taskbar)
ง.  หน้าต่าง (Windows)

10. หน้าแรกของ เว็บเพจ (Web Page) เรียกว่าอะไร

ก.เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
ข.เว็บไซต์ (Web Site)
ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์  
ง.โฮมเพจ (Home Page)

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  5,613
Today:  10
PageView/Month:  35

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com