ภาษาคอมพิวเตอร์

     ภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายภาษาแต่ภาษาที่นิยมนำมาใช้งานในปัจจุบันจะเป็นภาษาระดับสูงที่สามารถนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันได้ซึ่งแตกต่างจากภาษาระดับต่ำ เช่น ภาษาแอสแซมบลีที่จะต้องใช้เฉพาะเครื่องชนิดเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างของภาษาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเช่นภาษาคอมพิวเตอร์ดังนี้

        ภาษาเบสิก เป็นภาษาระดับสูงที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่ง่าย  และเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง

        ภาษาวิชวลเบสิก  เป็นภาษาระดับสูงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งพัฒนามาจากโครงสร้างภาษาเบสิก   เหมาะสำหรับการพัมนาประยุกต์ใช้งาน

        ภาษาโคบอล  เป็นภาษาระดับสูงที่แต่เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานบนเครื่องเมนเฟรม  ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาใช้กับเครื่องทั่วไปได้

        ภาษาปาสคาล  เป็นภาษาระดับสูงที่นิยมใช้หลังจากภาษาเบสิก  ภาษานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งไมโครคอมพิวเตอร์และมินิคอมพิวเตอร์  ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นเทอร์โบปาสคาล

        ภาษาฟอร์แทรน  เป็นภาษาระดับสูงที่พัฒนาโดยกลุ่มนักเขียนโปรแกรมของบริษัทไอบีเอ็ม  เพื่อใช้เป็นภาษาเฉพาะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์

        ภาษาซี  เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยมสูงและนิยมใช้มากในปัจจุบัน  เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ เช่นยูนิกส์  ภาษาชนิดนี้มีความรวดเร็วในการประมวลผล  โครงสร้างง่ายต่อความเข้าใจ  เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

        ภาษาจาวา  เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยมสูงและนิยมใช้มากในปัจจุบันเช่นเดียวกับภาษาซี  มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับภาษาซี  ภาษาจาวาเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันและเหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

        ภาษา  HTML  เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้สำหรับการเขียนเว็บบนอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเนื่องจากภาษาที่โครงสร้างเฉพาะตัวไม่ยุ่งยากเหมือนกับภาษาอื่น

        ภาษา  XML  เป็นภาษาระดับสูงที่นำไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่มีโครงสร้าง  ภาษานี้มักนำไปใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานของเอกสารที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์

        ภาษา  MATLAB  เป็นภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเหมาะสมสำหรับนักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์  ความเร็วในการประมวลผลของภาษานี้จะช้ากว่าภาษาซีมาก

 

 

 

 

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  5,619
Today:  16
PageView/Month:  41

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com