3.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

    ในสมัยโบราณได้มีหลายชนชาติที่ได้พยายามคิดอุปกรณ์   เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยในการคำนวณ  แต่อย่างไรก็ตามชาวจีนเป็นชาติแรกที่ได้คิดประดิษฐ์ลูกคิดขึ้นมาใช้

 • ค.ศ 1617 จอห์น  เนเปียร์ (John  Napier) นักคณิตสาสตร์ ชาวสก๊อต  ได้คิดอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณ  โดยอาศัยหลักการของอัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธี  เรียกว่าเนเปียร์โบน อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำมาจากกระดูก  แบ่งออกเป็นตัวเลขหลายๆแท่ง  ซึ่งมีผลคูณของตัวเลขต่างๆไว้คล้ายกับตารางสูตรคูณ
 • ค.ศ 1632 วิลเลี่ยม  ออดเทรด (William   Oughtred) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์สไลด์รูล ไม้บรรทัดคำนวณ  โดยนำค่าต่างๆมาเขียนไว้บนแท่งไม้ 2 อัน เมื่อนำมาเลื่อนต่อกันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา  ต่อมาได้เป็นต้นกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog  Computer)
 • ค.ศ 1642 เบลส์  ปาสคาล (Blaise  Pascal) นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  ได้ออกแบบเครื่องคำนวณที่ทำการทดได้ด้วยตนเองเรียกว่าปาสคาลไลน์ (Pascaline  Calculater) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม  เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสมสำหรับการบวกและการลบเท่านั้น
 • ค.ศ 1822 ชาร์ล  แบบเบจ  (Charles  Babbage) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์เครื่องกลที่ใช้ในการคำนวณขึ้นมา 2 ชิ้น  ชิ้นแรกเป็นเครื่องคำนวณรียกว่า  เครื่องหาผลต่าง  สำหรับใช้ในการคำนวณ  และพิมพ์ค่าตารางทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะใช้แก้  สมการแบบโพลีโนเมียล (Polynomial)
 • ค.ศ 1843 เอดา  ออกัสตา  เลิฟเลซ เป็นผู้ช่วยปรับปรุงงานของ ชาร์ล  แบบเบจ  ซึ่งทำให้สามารถใช้เลขฐานสองในการแทนค่าตัวเลขบานสิบ  และเป็นผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรเจาะรู   ดังนั้นเธอจึงได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรม คนแรกของโลก
 • ค.ศ 1850 ยอร์ช   บูล เป็นผู้ชำนาญทางด้านพีชคณิตบูลีน  ซึ่งเป็นวิชาที่พัฒนามาจาก ตรรกวิทยาแบบบริสุทธิ์  โดยใช้สภาวะเพียงสองอย่างคือ “1” และ “0” ร่วมกับเครื่องหมายในทางตรรกะพื้นฐานได้แก่ นอต แอนด์  และ ออร์  นับเป็นต้นกำเนิดของระบบเลขฐานสอง  นับเป็นรากฐานของการออกแบบวงจรในระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน
 • ค.ศ 1890 ดร.เฮอร์มาน  ฮอบเลอริธ คิดค้นบัตรเจาะรูที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้การคำนวณข้อมูลของการสำรวจสำมะโนประชากร  จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำเอาบัตรเจาะรูมาใช้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในทางธุรกิจ 
 • ค.ศ 1944 ดร.เฮาเวิร์ด  เอเคน  ได้ร่วมกับวิศวกรของบริษัท ไอบีเอ็ม  จำกัด  ได้สร้างเครื่องคำนวณแบบที่  ชาร์ล  แบบเบจ  เคยใฝ่ฝันไว้เป็นผลสำเร็จให้ชื่อว่า  ASCC หรือ Mark  เป็นเครื่องขนาดใหญ่มากทำงานเสียงดัง
 • ค.ศ 1942-1946 จอห์น  มอชลี  และ เปรสเปอร์  เอคเคิร์ท  ได้ร่วมกันสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า  ENIAC  เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกที่ใช้หลอดสุญญากาศ
 • ค.ศ 1945 ดร.จอห์น  ฟอน  นอยมันน์  ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บคำสั่งและข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำของเครื่องจากแนวความคิดของจอห์น  ฟอน  นอยมันน์  เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นมีชื่อว่า  EDVAC  และต่อมาในปี ค.ศ 1952 ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ประเทศอังกฤษได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์คล้ายกับ  EDVAC โดยให้ชื่อว่า EDASC ซึ่งอาจถือได้ว่าเครื่อง EDVAC และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
 • ประเทศไทยเริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ 1963 หรือ พ.ศ. 2506  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 1620  โดยได้รับมอบจากมูลนิธิ  เอไอดี และบริษัทไอบีเอ็ม  ซึ่งติดตั้งที่ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 1620 ในขณะนั้นราคาประมาณ 2 ล้านกว่าบาท

   

 

 

 

        

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  5,625
Today:  22
PageView/Month:  47

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com